Najlepsi sastavi iz srpskog jezika Blog

Ljubav – sastav 1

Ljubav – sastav

Ljubav – sastav Sastav na temu prva ljubav U narodu se kaže: „Prva ljubav zaborava nema“. Sa tom rečenicom se u potpunosti slažem. Prva ljubav donosi najlepša i najnežnija iskustva. Ona je poput prvoć...

jesen sastav 4

Najljepsi sastav o jeseni

Jesen – sastav Sastav o jeseni Jesen je godišnje doba koje, po meni, donosi osećaje tuge i hladnoću. Jesen odnosi sve što je lepo, zeleno i mirisno. Jesen se često poistovećuje sa najtužnijim simbolima....

porodica sastav 0

Moja porodica sastav

Moja porodica sastav Sastav moja porodica Svaki čovek ima svoju porodicu, ljude koji su mu dragi i bliski. Porodica je nešto što je svima nama sveto, nešto što se dobija samim rođenjem. Kada se...

Razmišljam o svom jeziku 0

Razmišljam o svom jeziku

Razmišljam o svom jeziku – sastav Jezik predstavlja osnovno sredstvo komunikacije jednog naroda. Od svog nastanka, čovek je konstantno imao potrebu za komunikacijom. U početku, to je bilo na veoma primitivnom nivou. U to...